S. 3-1636 Dossierfiche K. 51-2323

Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten
Regering G. Verhofstadt II  

belasting op inkomsten uit kapitaal
kredietinstelling
effecten
financieel instrument
financiŽle transactie
belasting der niet-verblijfhouders
belastingontheffing
geldmarkt
financiŽle instelling
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2323/1 Wetsontwerp 7/3/2006
K. 51-2323/2 Amendement 15/3/2006
K. 51-2323/3 Verslag namens de commissie 22/3/2006
K. 51-2323/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2006
K. 51-2323/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/3/2006
3-1636/1 3-1636/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2323/1
22/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2323/3
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 46-47
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-4/o0)
Integraal verslag nr. 198, p. 46-47
Doc. K. 51-2323/5
23/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
14/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/33 3-82/33 (PDF)
14/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/33 3-82/33 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1636/1 3-1636/1 (PDF)
30/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2006   Bekendmaking (22301-22306)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/3/2006 5 29/3/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/3/2006 0 29/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2006 28/4/2006 , blz 22301-22306

Kruispuntbank van de wetgeving