S. 3-1635 Dossierfiche K. 51-2298

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot het beroepsleven
werkvergunning
beroep in administratieve zaken
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2298/1 Wetsontwerp 15/2/2006
K. 51-2298/2 Verslag namens de commissie 20/3/2006
K. 51-2298/3 Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2006
K. 51-2298/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/3/2006
3-1635/1 3-1635/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2298/1
20/3/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2298/2
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 32-37
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-12/o0)
Integraal verslag nr. 198, p. 50
Doc. K. 51-2298/4
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
14/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/33 3-82/33 (PDF)
14/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/33 3-82/33 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1635/1 3-1635/1 (PDF)
30/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2006   Bekendmaking (33547)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/3/2006 5 29/3/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/3/2006 0 29/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 5/7/2006 , blz 33547

Kruispuntbank van de wetgeving