S. 3-1624 Dossierfiche K. 51-2245

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake vervoer
Regering G. Verhofstadt II  

luchthaven
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden
luchtverkeer
varend en vliegend personeel
lawaai
criminaliteit
tuchtprocedure
strafsanctie
koopvaardijvloot
delegatie van bevoegdheid
verkeerscontrole
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
haveninstallatie
slavernij
zeevisserij
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
zeerecht
veiligheid van het luchtverkeer
terrorisme
vervoer over zee
verordening (EU)
technische keuring
bedrijfsvoertuig
veiligheid op zee
boot
vervoersrecht
burgerluchtvaart
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2245/1 Wetsontwerp 2/2/2006
K. 51-2245/2 Verslag namens de commissie 9/3/2006
K. 51-2245/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/3/2006
3-1624/1 3-1624/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/4/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2245/1
9/3/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2245/2
16/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 30-32
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 197, p. 60
Doc. K. 51-2245/3
16/3/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/4/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1624/1 3-1624/1 (PDF)
19/4/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2006   Bekendmaking (29388-29393)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/3/2006 15 18/4/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/3/2006 0 18/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2006 8/6/2006 , blz 29388-29393

Kruispuntbank van de wetgeving