S. 3-1620 Dossierfiche                  

Benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1620/1 3-1620/1 (PDF) Kandidatenlijst 15/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2006   Indiening Doc. 3-1620/1 3-1620/1 (PDF)
30/3/2006   Aanneming
30/3/2006   Einde behandeling
30/3/2006   Einde behandeling
10/7/2006   Publicatie Belgisch Staatsblad
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving