S. 3-1618 Dossierfiche K. 51-2393

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005
Regering G. Verhofstadt II  

sociale zekerheid
Japan
ziekteverzekering
ratificatie van een overeenkomst
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1618/1 3-1618/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2006
3-1618/2 3-1618/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
K. 51-2393/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/3/2006
K. 51-2393/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/4/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2006   Indiening Doc. 3-1618/1 3-1618/1 (PDF)
13/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
21/3/2006   Bespreking
21/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/3/2006   Aanneming zonder amendering
21/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1618/2 3-1618/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2393/1
18/4/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 581
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 52-53
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o4)
Integraal verslag nr. 204, p. 15
Doc. K. 51-2393/2
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
20/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
3/11/2006   Bekendmaking (58551-58567)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2006 3/11/2006, blz 58551-58567