S. 3-1616 Dossierfiche K. 51-2158

Wetsontwerp betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996
Regering G. Verhofstadt II  

auteursrecht
intellectuele eigendom
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
beroep in de kunst
informatiemaatschappij
internationaal recht
internet
literaire en artistieke eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2158/1 Wetsontwerp 16/12/2005
K. 51-2158/2 Verslag namens de commissie 23/2/2006
K. 51-2158/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/2/2006
K. 51-2158/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2006
3-1616/1 3-1616/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 28/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2158/1
23/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2158/2
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 60-61
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o4)
Integraal verslag nr. 196, p. 60-61
Doc. K. 51-2158/4
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1616/1 3-1616/1 (PDF)
28/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2006   Bekendmaking (41205-41206)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/3/2006 15 27/3/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/3/2006 0 27/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2006 18/8/2006 , blz 41205-41206

Kruispuntbank van de wetgeving