S. 3-1612 Dossierfiche K. 51-2330

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
extremisme
informatieanalyse
doorgeven van informatie
politie
geheime dienst
staatsveiligheid
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
gegevensverwerking
vertrouwelijkheid
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
religieus conservatisme
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2330/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2006
3-1612/1 3-1612/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/3/2006
3-1612/2 3-1612/2 (PDF) Amendementen 30/5/2006
3-1612/3 3-1612/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/2006
3-1612/4 3-1612/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 13/6/2006
3-1612/5 3-1612/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2006   Splitsing Doc. K. 51-2032/6
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 4-46
9/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 56-57
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-23/o22)
Integraal verslag nr. 196, p. 57
Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2006   Overzending Doc. 3-1612/1 3-1612/1 (PDF)
10/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-7/o13) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
Doc. 3-1612/5 3-1612/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/3/2006   Verzending naar commissie
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Niet behandeld
24/5/2006   Inschrijving op agenda
24/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
24/5/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
24/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
13/6/2006   Inschrijving op agenda
13/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1612/3 3-1612/3 (PDF)
13/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1612/4 3-1612/4 (PDF)
15/6/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2006   Bekendmaking (36175-36181)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 24/5/2006, 30/5/2006, 13/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2006 20/7/2006 , blz 36175-36181

Kruispuntbank van de wetgeving