S. 3-1611 Dossierfiche K. 51-2032

Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
extremisme
informatieanalyse
doorgeven van informatie
politie
geheime dienst
staatsveiligheid
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
gegevensverwerking
vertrouwelijkheid
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
religieus conservatisme
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2032/1 Wetsontwerp 17/10/2005
K. 51-2032/2 Erratum 21/10/2005
K. 51-2032/3 Amendementen 18/1/2006
K. 51-2032/4 Amendementen 25/1/2006
K. 51-2032/5 Amendement 15/2/2006
K. 51-2032/6 Verslag namens de verenigde commissies 21/2/2006
K. 51-2032/7 Tekst aangenomen door de verenigde commissies 21/2/2006
K. 51-2032/8 Tekst aangenomen door de verenigde commissies 21/2/2006
K. 51-2032/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2006
3-1611/1 3-1611/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 15/3/2006
3-1611/2 3-1611/2 (PDF) Amendementen 30/5/2006
3-1611/3 3-1611/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/2006
3-1611/4 3-1611/4 (PDF) Artikel verbeterd door de commissie 13/6/2006
3-1611/5 3-1611/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2032/1
27/10/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
voor wat de bicamerale artikelen betreft; Integraal verslag nr. 167, p. 44
Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
21/2/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en gesplitst) Doc. K. 51-2032/6
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 4-46
9/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 55
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-23/o21)
Integraal verslag nr. 196, p. 55-56
Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
Doc. K. 51-2032/9
9/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
10/11/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
art. 15 tot 44, 46 en 47 => art. 77 van de Grondwet
Doc. 3-82/29 3-82/29 (PDF)
10/11/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/29 3-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1611/1 3-1611/1 (PDF)
15/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1611/2 3-1611/2 (PDF)
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-7/o13) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
Doc. 3-1611/5 3-1611/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/3/2006   Verzending naar commissie
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Niet behandeld
24/5/2006   Inschrijving op agenda
24/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
24/5/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
24/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
13/6/2006   Inschrijving op agenda
13/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1611/3 3-1611/3 (PDF)
13/6/2006   Artikel verbeterd door de commissie Doc. 3-1611/4 3-1611/4 (PDF)
29/3/2006   Opschorting termijn
convocatie
30/3/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
20 + 30
Doc. 3-82/34 3-82/34 (PDF)
31/3/2006   Hervatting termijn
5/5/2006   Opschorting termijn
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30+20+20
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
15/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2006   Bekendmaking (36182-36187)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 24/5/2006, 30/5/2006, 13/6/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/3/2006 5 15/3/2006
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 7
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 20 21/4/2006
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 7 24/4/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30+20+20
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 39 19/6/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
20 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 37 23/5/2006
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 19
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 19 30/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2006 20/7/2006 , blz 36182-36187

Kruispuntbank van de wetgeving