S. 3-160 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel
Sabine de Bethune   

politie
prostitutie
gemeentepolitie
openbare orde
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-160/1 3-160/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/8/2003   Indiening Doc. 3-160/1 3-160/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
20/4/2004   Bespreking
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/4/2004, 18/5/2004

Kruispuntbank van de wetgeving