S. 3-1587 Dossierfiche K. 51-2223

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel
Regering G. Verhofstadt II  

vakbondsvertegenwoordiger
krijgsmacht
militair personeel
personeelsvertegenwoordiging
preventieadviseur
terminologie
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2223/1 Wetsontwerp 23/1/2006
K. 51-2223/2 Amendement 8/2/2006
K. 51-2223/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/2/2006
K. 51-2223/3 Verslag namens de commissie 17/2/2006
K. 51-2223/5 Aanvullend verslag namens de commissie 22/2/2006
K. 51-2223/6 Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2006
K. 51-2223/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/2/2006
3-1587/1 3-1587/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2223/1
16/2/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2223/3
16/2/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 193, p. 28-29
22/2/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2223/5
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 32-36
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o18)
Integraal verslag nr. 194, p. 49
Doc. K. 51-2223/7
23/2/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1587/1 3-1587/1 (PDF)
21/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2006   Bekendmaking (26891-26894)
26/6/2006   Erratum (32230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/3/2006 15 20/3/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/2006 0 20/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 29/5/2006 , blz 26891-26894
Errata
Op 26/6/2006 , blz 32230

Kruispuntbank van de wetgeving