S. 3-1586 Dossierfiche K. 51-1566

Wetsontwerp betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren
Yolande Avontroodt   Maggie De Block  

medisch en chirurgisch materiaal
eerste hulp
beroepskwalificatie
aansprakelijkheid van de producent
hart- en vaatziekte
geneeskundige noodhulp
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1566/1 Wetsvoorstel 24/1/2005
K. 51-1566/2 Verslag namens de commissie 16/2/2006
K. 51-1566/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/2/2006
K. 51-1566/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/2/2006
3-1586/1 3-1586/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2006
3-1586/2 3-1586/2 (PDF) Amendementen 21/3/2006
3-1586/3 3-1586/3 (PDF) Amendementen 29/3/2006
3-1586/4 3-1586/4 (PDF) Verslag namens de commissie 29/3/2006
3-1586/5 3-1586/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 29/3/2006
3-1586/6 3-1586/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/4/2006
K. 51-1566/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 28/4/2006
K. 51-1566/6 Verslag namens de commissie 22/5/2006
K. 51-1566/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1566/1
27/1/2005   Inoverwegingneming
16/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1566/2
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 27-32
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 194, p. 48-49
Doc. K. 51-1566/4
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1586/1 3-1586/1 (PDF)
20/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/2006   Inschrijving op agenda
27/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
21/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
29/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
29/3/2006   Aanneming na amendering
29/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1586/4 3-1586/4 (PDF)
29/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1586/5 3-1586/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/4/2006   Overzending Doc. K. 51-1566/5
22/5/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1566/6
24/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 1-3
24/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 213, p. 16
Doc. K. 51-1566/7
24/5/2006   Aanneming zonder amendering
24/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2006   Bekendmaking (48684-48685)
28/9/2006   Erratum (50296)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/4/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 21/3/2006, 29/3/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/3/2006 15 20/3/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2006 60 6/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/2006 21/9/2006 , blz 48684-48685
Errata
Op 28/9/2006 , blz 50296

Kruispuntbank van de wetgeving