S. 3-1582 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering
Sabine de Bethune    FranÁois Roelants du Vivier    Pierre Galand    Lionel Vandenberghe    Paul Wille    Christian Brotcorne    Isabelle Durant    Jan Steverlynck   

microfinanciering
ontwikkelingshulp
bewustmaking van de burgers
motie van het Parlement
Europese structuur- en investeringsfondsen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1582/1 3-1582/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/2/2006
3-1582/2 3-1582/2 (PDF) Amendementen 1/12/2006
3-1582/3 3-1582/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
3-1582/4 3-1582/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2006   Indiening Doc. 3-1582/1 3-1582/1 (PDF)
23/2/2006   Inoverwegingneming
23/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/2/2006   Verzending naar commissie
9/1/2007   Inschrijving op agenda
9/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
9/1/2007   Bespreking
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Niet behandeld
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming na amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1582/3 3-1582/3 (PDF)
30/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1582/4 3-1582/4 (PDF)
15/2/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 15/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/1/2007, 30/1/2007