S. 3-1581 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

burgerlijk recht
ouderlijke macht
geweldloosheid
burgerlijk wetboek
opleiding
kinderbescherming
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1581/1 3-1581/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2006   Indiening Doc. 3-1581/1 3-1581/1 (PDF)
23/2/2006   Inoverwegingneming
23/2/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/2/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving