S. 3-1578 Dossierfiche                  

De Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

Burundi
economische samenwerking
bilaterale hulp
Rwanda
ontwikkelingshulp
Democratische Republiek Congo
Midden-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1578/1 3-1578/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2006   Indiening Doc. 3-1578/1 3-1578/1 (PDF)
21/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o10) Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2006   Verzending naar commissie
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Annemie Van de Casteele
21/2/2006   Bespreking
23/2/2006   Inschrijving op agenda
23/2/2006   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
23/2/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1578/1 3-1578/1 (PDF)
9/3/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Buitenlandse Zaken, Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/3/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 21/2/2006, 23/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving