S. 3-1571 Dossierfiche K. 51-2243

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, § 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
Annemie Turtelboom   Hans Bonte   Pierrette Cahay-André   Maggie De Block   Greta D'Hondt   Nahima Lanjri   Danielle Van Lombeek-Jacobs  

sociale bijdrage
gemeenschappelijk vervoer
pendel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2243/1 Wetsvoorstel 2/2/2006
K. 51-2243/2 Verslag namens de commissie 8/2/2006
K. 51-2243/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/2/2006
K. 51-2243/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2006
3-1571/1 3-1571/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 2/3/2006
3-1571/2 3-1571/2 (PDF) Amendementen 15/3/2006
3-1571/3 3-1571/3 (PDF) Amendementen 15/3/2006
3-1571/4 3-1571/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2006
3-1571/5 3-1571/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/3/2006
3-1571/6 3-1571/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/3/2006
K. 51-2243/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 17/3/2006
K. 51-2243/6 Verslag namens de commissie 6/4/2006
K. 51-2243/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2243/1
2/2/2006   Inoverwegingneming
2/2/2006   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 191, p. 46
8/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2243/2
9/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 60-62
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 192, p. 72
Doc. K. 51-2243/4
9/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/3/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1571/1 3-1571/1 (PDF)
2/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/3/2006   Inschrijving op agenda
16/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
Doc. 3-1571/6 3-1571/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/3/2006   Verzending naar commissie
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
15/3/2006   Bespreking
15/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
15/3/2006   Aanneming na amendering
15/3/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1571/4 3-1571/4 (PDF)
15/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1571/5 3-1571/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
16/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2243/5
6/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2243/6
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 34-35
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 16
Doc. K. 51-2243/7
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
27/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Voorgelegd ter bekrachtiging  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/3/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 15/3/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/2/2006 15 6/3/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/3/2006 60 22/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving