S. 3-1570 Dossierfiche K. 51-2157

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
Regering G. Verhofstadt II  

adoptie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2157/1 Wetsontwerp 14/12/2005
K. 51-2157/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2006
3-1570/1 3-1570/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/2/2006
3-1570/2 3-1570/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2006
3-1570/3 3-1570/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2157/1
25/1/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
9/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 59-60
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 192, p. 71
Doc. K. 51-2157/2
9/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2006   Overzending Doc. 3-1570/1 3-1570/1 (PDF)
10/2/2006   Verzending naar commissie: Justitie
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
Doc. 3-1570/3 3-1570/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/2/2006   Verzending naar commissie
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
14/3/2006   Bespreking
14/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/3/2006   Aanneming zonder amendering
14/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1570/2 3-1570/2 (PDF)
30/3/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
1/6/2006   Bekendmaking (28646-28654)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2006 1/6/2006 , blz 28646-28654

Kruispuntbank van de wetgeving