S. 3-1568 Dossierfiche K. 51-2190

Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privé-woning
Regering G. Verhofstadt II  

gereduceerde prijs
stookolie
elektrische energie
energieprijs
aardgas
verwarming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2190/1 Wetsontwerp 27/12/2005
K. 51-2190/2 Amendement 25/1/2006
K. 51-2190/3 Verslag namens de commissie 2/2/2006
K. 51-2190/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2006
3-1568/1 3-1568/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/2/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2190/1
2/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2190/3
9/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 50-58
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o49)
Integraal verslag nr. 192, p. 70
Doc. K. 51-2190/4
9/2/2006   Aanneming zonder amendering
19/1/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/31 3-82/31 (PDF)
19/1/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/31 3-82/31 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/2/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1568/1 3-1568/1 (PDF)
16/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2006   Bekendmaking (15570-15571)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/2/2006 5 15/2/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 11/2/2006 5 15/2/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/2/2006 0 15/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/2006 16/3/2006 , blz 15570-15571

Kruispuntbank van de wetgeving