S. 3-1567 Dossierfiche K. 51-1880

Wetsontwerp betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld
Regering G. Verhofstadt II  

gemeentepolitie
politiecontrole
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1880/1 Wetsontwerp 21/6/2005
K. 51-1880/2 Amendementen 18/1/2006
K. 51-1880/3 Amendementen 25/1/2006
K. 51-1880/4 Verslag namens de commissie 2/2/2006
K. 51-1880/5 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2006
K. 51-1880/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2006
3-1567/1 3-1567/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1880/1
2/2/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1880/4
9/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 43-50
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 192, p. 70
Doc. K. 51-1880/6
9/2/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/3/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1567/1 3-1567/1 (PDF)
7/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2006   Bekendmaking (23999-24001)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/2/2006 15 6/3/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/2/2006 0 6/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2006 10/5/2006 , blz 23999-24001

Kruispuntbank van de wetgeving