S. 3-1553 Dossierfiche K. 51-2009

Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten
Regering G. Verhofstadt II  

beoordeling van het personeel
personeelsbeheer
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2009/1 Wetsontwerp 29/9/2005
K. 51-2009/2 Verslag namens de commissie 26/1/2006
K. 51-2009/3 Tekst verbeterd door de commissie 26/1/2006
K. 51-2009/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/2/2006
3-1553/1 3-1553/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/2/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/9/2005   Indiening Doc. K. 51-2009/1
26/1/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2009/2
2/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 38-40
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o17)
Integraal verslag nr. 191, p. 49-50
Doc. K. 51-2009/4
2/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/2/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1553/1 3-1553/1 (PDF)
21/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2006   Bekendmaking (22621-22623)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/2/2006 15 20/2/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/2/2006 0 20/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2006 2/5/2006 , blz 22621-22623

Kruispuntbank van de wetgeving