S. 3-1552 Dossierfiche K. 51-2002

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Regering G. Verhofstadt II  

gegevensverwerking
Rijksregister van de natuurlijke personen
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
gegevensbank
administratieve formaliteit
doorgeven van informatie
eerbiediging van het privé-leven
kwaliteitsmerk
vertrouwelijkheid
volkstelling
nationale statistiek
verzamelen van gegevens
wetenschappelijk onderzoek
Gegevensbeschermingsautoriteit
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2002/1 Wetsontwerp 22/9/2005
K. 51-2002/2 Amendementen 10/1/2006
K. 51-2002/3 Amendementen 18/1/2006
K. 51-2002/4 Verslag namens de commissie 27/1/2006
K. 51-2002/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2006
K. 51-2002/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/1/2006
K. 51-2002/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/2/2006
3-1552/1 3-1552/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 21/2/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/9/2005   Indiening Doc. K. 51-2002/1
27/1/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2002/4
2/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 40-44 + p. 50
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 191, p. 50-51
Doc. K. 51-2002/7
2/2/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
3/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/2/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1552/1 3-1552/1 (PDF)
21/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/4/2006   Bekendmaking (21336-21344)
2/5/2006   Erratum (22624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/2/2006 15 20/2/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/2/2006 0 20/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2006 21/4/2006 , blz 21336-21344
Errata
Op 2/5/2006 , blz 22624

Kruispuntbank van de wetgeving