S. 3-1540 Dossierfiche K. 51-2197

Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen betreffende de statuten van het personeel van Defensie
Regering G. Verhofstadt II  

luchtverkeersleiding
loon
personeelsbeheer
militair personeel
varend en vliegend personeel
beŽindiging van het werkverband
strijdkrachten in het buitenland
loopbaanonderbreking
burgerpersoneel
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2197/1 Wetsontwerp 10/1/2006
K. 51-2197/2 Verslag namens de commissie 23/1/2006
K. 51-2197/3 Tekst verbeterd door de commissie 23/1/2006
K. 51-2197/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/1/2006
3-1540/1 3-1540/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/2/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2197/1
23/1/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2197/2
26/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 53-55
26/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 189, p. 71
Doc. K. 51-2197/4
26/1/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/2/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1540/1 3-1540/1 (PDF)
14/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
5/4/2006   Bekendmaking (18907-18909)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/1/2006 15 13/2/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/1/2006 0 13/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/2006 5/4/2006 , blz 18907-18909

Kruispuntbank van de wetgeving