S. 3-1537 Dossierfiche K. 51-2086

Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie
Regering G. Verhofstadt II  

rechten van het kind
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2086/1 Wetsontwerp 10/11/2005
K. 51-2086/2 Verslag namens de commissie 18/1/2006
K. 51-2086/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/1/2006
3-1537/1 3-1537/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/1/2006
3-1537/2 3-1537/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2006
3-1537/3 3-1537/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2086/1
18/1/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2086/2
26/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 36-37
26/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-11/o6)
Integraal verslag nr. 189, p. 69-70
Doc. K. 51-2086/3
26/1/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2006   Overzending
27/1/2006   Verzending naar commissie: Justitie
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o11) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
Doc. 3-1537/3 3-1537/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/1/2006   Verzending naar commissie
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
14/3/2006   Bespreking
14/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
14/3/2006   Aanneming zonder amendering
14/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1537/2 3-1537/2 (PDF)
30/3/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2006   Bekendmaking (60381-60389)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 10/11/2006 , blz 60381-60389

Kruispuntbank van de wetgeving