S. 3-1536 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken
Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens   

loon
cumulatie van inkomsten
arbeidsrechtspraak
commerciŽle rechtspraak
rechter
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
niet-beroepsmagistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1536/1 3-1536/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2006   Indiening Doc. 3-1536/1 3-1536/1 (PDF)
2/2/2006   Inoverwegingneming
2/2/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/2/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd