S. 3-1520 Dossierfiche K. 51-2108

Wetsontwerp betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu
Regering G. Verhofstadt II  

Ecosoc
milieubeleid
VN-conventie
milieurecht
invloed op het milieu
milieubescherming
projectevaluatie
toezicht op het milieu
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2108/1 Wetsontwerp 24/11/2005
K. 51-2108/2 Amendement 10/1/2006
K. 51-2108/3 Verslag namens de commissie 16/1/2006
K. 51-2108/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2006
K. 51-2108/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/1/2006
3-1520/1 3-1520/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/1/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2108/1
16/1/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2108/3
19/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 48
19/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 187, p. 52
Doc. K. 51-2108/5
19/1/2006   Aanneming na amendering door commissie
19/1/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/31 3-82/31 (PDF)
19/1/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/31 3-82/31 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/1/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/1/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1520/1 3-1520/1 (PDF)
26/1/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2006   Bekendmaking (14491-14499)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/1/2006 5 25/1/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/1/2006 0 25/1/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 21/1/2006 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2006 10/3/2006 , blz 14491-14499

Kruispuntbank van de wetgeving