S. 3-1516 Dossierfiche K. 51-2754

De rol van de internationale financiŽle instellingen (IFI's) in het ontwikkelingsbeleid
Bijzondere commissie "Globalisering"  

Internationale Ontwikkelingsassociatie
rechten van de mens
Wereldbank
armoede
ontwikkelingsbeleid
globalisering
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
internationale financiŽn
ontwikkelingshulp
Internationaal Muntfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1516/1 3-1516/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie 7/11/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2006   Indiening
20/2/2006   Verzending naar commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
  Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
20/2/2006   Verzending naar commissie
20/2/2006   Inschrijving op agenda
20/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Valťrie De Bue
20/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Francine Mestrum, professor aan de ULB en aan de UGent
20/2/2006   Hoorzitting met de heer Pierre Klein, professor aan de ULB
20/2/2006   Hoorzitting met de heer John Van Daele, journalist bij het maandblad MO
20/2/2006   Hoorzitting met de heer Alex Wilks, coŲrdinator bij EURODAD (European Network on Debt and Development)
20/2/2006   Gedachtewisseling
6/3/2006   Inschrijving op agenda
6/3/2006   Hoorzitting met de heer Willy Kiekens, Executive Director bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
6/3/2006   Hoorzitting met de heer Gino P. Alzetta, Executive Director van de Wereldbank
6/3/2006   Gedachtewisseling
13/3/2006   Inschrijving op agenda
13/3/2006   Hoorzitting met de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
13/3/2006   Hoorzitting met de heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
13/3/2006   Gedachtewisseling
6/11/2006   Inschrijving op agenda
6/11/2006   Niet behandeld
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (6 stemmen)
Doc. 3-1516/1 3-1516/1 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
Behandeling beŽindigd 20/2/2006, 6/3/2006, 13/3/2006, 7/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving