S. 3-1510 Dossierfiche K. 51-1993

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
Regering G. Verhofstadt II  

vrij verrichten van diensten
toegang tot het beroepsleven
verzekeringsrecht
consumentenvoorlichting
recht van vestiging
verzekeringsberoep
nationale uitvoeringsmaatregel
verzekering
Financial Services and Markets Authority
beginsel van wederzijdse erkenning
herverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1993/1 Wetsontwerp 8/9/2005
K. 51-1993/2 Amendementen 6/12/2005
K. 51-1993/3 Amendementen 13/12/2005
K. 51-1993/4 Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-1993/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2005
K. 51-1993/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/1/2006
3-1510/1 3-1510/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/1/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/9/2005   Indiening Doc. K. 51-1993/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1992/3
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 41-47
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 67-68
Doc. K. 51-1993/6
12/1/2006   Aanneming na amendering door commissie
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/1/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/1/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1510/1 3-1510/1 (PDF)
19/1/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2006   Bekendmaking (15374-15386)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/1/2006 0 18/1/2006
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/1/2006 5 18/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/2006 15/3/2006 , blz 15374-15386

Kruispuntbank van de wetgeving