S. 3-151 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten
Sabine de Bethune   

rechter
meewerkende echtgenoot
commerciŽle rechtspraak
niet-beroepsmagistraat
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-151/1 3-151/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/8/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/8/2003   Indiening Doc. 3-151/1 3-151/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving