S. 3-1509 Dossierfiche K. 51-1992

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
verzekeringsrecht
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
verzekeringsberoep
nationale uitvoeringsmaatregel
verzekering
Financial Services and Markets Authority
herverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1992/1 Wetsontwerp 8/9/2005
K. 51-1992/2 Amendement 13/12/2005
K. 51-1992/3 Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-1992/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2005
K. 51-1992/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/1/2006
3-1509/1 3-1509/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/1/2006
3-1509/2 3-1509/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/1/2006
3-1509/3 3-1509/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/9/2005   Indiening Doc. K. 51-1992/1
13/10/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 164, p. 65
21/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1992/2
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 41-47
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 67
Doc. K. 51-1992/5
12/1/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/1/2006   Overzending Doc. 3-1509/1 3-1509/1 (PDF)
13/1/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
Doc. 3-1509/3 3-1509/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/1/2006   Verzending naar commissie
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
25/1/2006   Bespreking
25/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/1/2006   Aanneming zonder amendering
25/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1509/2 3-1509/2 (PDF)
2/2/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2006   Bekendmaking (15386-15387)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/2006 15/3/2006 , blz 15386-15387

Kruispuntbank van de wetgeving