S. 3-1508 Dossierfiche K. 51-1920

Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot het beroepsleven
rechtspersoon
civiele aansprakelijkheid
consumentenvoorlichting
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
erkenning van diploma's
stedenbouwkundig beroep
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1920/1 Wetsontwerp 7/7/2005
K. 51-1920/2 Amendementen 23/11/2005
K. 51-1920/3 Amendement 28/11/2005
K. 51-1920/4 Amendementen 13/12/2005
K. 51-1920/5 Verslag namens de commissie 5/1/2006
K. 51-1920/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/1/2006
K. 51-1920/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/1/2006
K. 51-1920/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/1/2006
3-1508/1 3-1508/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 31/1/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1920/1
5/1/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1920/5
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 30-41
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o18)
Integraal verslag nr. 186, p. 67
Doc. K. 51-1920/8
12/1/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/1/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/1/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1508/1 3-1508/1 (PDF)
31/1/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2006   Bekendmaking (21731-21734)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/1/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/1/2006 15 30/1/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/1/2006 0 30/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2006 25/4/2006 , blz 21731-21734

Kruispuntbank van de wetgeving