S. 3-1499 Dossierfiche K. 51-1661

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake gelijkstelling van winstbewijzen met gestort kapitaal
Bart Tommelein   FranÁois-Xavier de Donnea   Dirk Van der Maelen  

belasting op inkomsten uit kapitaal
kapitaalvermeerdering
vennootschapsbelasting
inkomstenbelasting
uitgifte van effecten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1661/1 Wetsvoorstel 11/3/2005
K. 51-1661/2 Advies van het Rekenhof 26/7/2005
K. 51-1661/3 Advies van de Raad van State 12/10/2005
K. 51-1661/4 Amendementen 7/12/2005
K. 51-1661/5 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-1661/6 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2005
K. 51-1661/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2005
3-1499/1 3-1499/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/1/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1661/1
24/3/2005   Inoverwegingneming
12/5/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 19/05/2005 nr. 139, p. 74
26/7/2005   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 51-1661/2
13/10/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1661/3
16/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1661/5
22/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 28
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 185, p. 49
Doc. K. 51-1661/7
22/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/1/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1499/1 3-1499/1 (PDF)
24/1/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2006   Bekendmaking (9119-9120)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2006 15 23/1/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/1/2006 0 23/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/1/2006 22/2/2006 , blz 9119-9120

Kruispuntbank van de wetgeving