S. 3-1477 Dossierfiche K. 51-1861

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
schijnhuwelijk
strafsanctie
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1861/1 Wetsontwerp 15/6/2005
K. 51-1861/2 Amendementen 9/11/2005
K. 51-1861/3 Amendementen 23/11/2005
K. 51-1861/4 Verslag namens de commissie 6/12/2005
K. 51-1861/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/12/2005
3-1477/1 3-1477/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1861/1
6/12/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1861/4
8/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 174, p. 59-80 + p. 92
8/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-21/o0)
Integraal verslag nr. 174, p. 92-93
Doc. K. 51-1861/5
8/12/2005   Aanneming zonder amendering
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1477/1 3-1477/1 (PDF)
15/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2006   Bekendmaking (8963-8964)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/12/2005 5 14/12/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/12/2005 0 14/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2006 21/2/2006 , blz 8963-8964

Kruispuntbank van de wetgeving