S. 3-147 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid
Sabine de Bethune   

gelijke behandeling van man en vrouw
vereniging
recht om voor het gerecht te treden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-147/1 3-147/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/8/2003   Indiening Doc. 3-147/1 3-147/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Het wetsvoorstel zal worden ingetrokken
12/2/2004   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 12/2/2004
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 12/2/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Ingetrokken  

Kruispuntbank van de wetgeving