S. 3-1463 Dossierfiche K. 51-2022

Wetsontwerp tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat betreft de bevoegdheid voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer
Guido De Padt   Filip Anthuenis   Dirk Claes   Jan Peeters   Katharina Schryvers  

culturele manifestatie
handelsmanifestatie
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
sportmanifestatie
wegverkeer
gemeente

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2022/1 Wetsvoorstel 13/10/2005
K. 51-2022/2 Verslag namens de commissie 24/11/2005
K. 51-2022/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2005
3-1463/1 3-1463/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2022/1
20/10/2005   Inoverwegingneming
24/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2022/2
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 96-97
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 124-125
Doc. K. 51-2022/3
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1463/1 3-1463/1 (PDF)
20/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2007   Bekendmaking (4883)
2/2/2007   Erratum (5481)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2005 15 19/12/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/12/2005 0 19/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2006 31/1/2007 , blz 4883
Errata
Op 2/2/2007 , blz 5481

Kruispuntbank van de wetgeving