S. 3-1462 Dossierfiche K. 51-2010

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat overleden is als gevolg van een ongeval in het kader van zijn taak
Bruno Van Grootenbrulle   Jean-Claude Maene   Annick Saudoyer  

burgerbescherming
ongehuwd samenleven
arbeidsongeval
vergoeding
dood
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2010/1 Wetsvoorstel 29/9/2005
K. 51-2010/2 Amendement 16/11/2005
K. 51-2010/3 Verslag namens de commissie 25/11/2005
K. 51-2010/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/11/2005
K. 51-2010/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2005
3-1462/1 3-1462/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/9/2005   Indiening Doc. K. 51-2010/1
13/10/2005   Inoverwegingneming
25/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2010/3
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 95-96
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 124
Doc. K. 51-2010/5
1/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1462/1 3-1462/1 (PDF)
20/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/2006   Bekendmaking (35631-35632)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2005 15 19/12/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/12/2005 0 19/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2006 18/7/2006 , blz 35631-35632

Kruispuntbank van de wetgeving