S. 3-1461 Dossierfiche K. 51-1968

Wetsontwerp betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop
Regering G. Verhofstadt II  

aardolieproduct
strategische reserve
energievoorziening
voorraad
opslag van koolwaterstoffen
minimumvoorraad
aardolie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1968/1 Wetsontwerp 25/7/2005
K. 51-1968/2 Amendementen 16/11/2005
K. 51-1968/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/11/2005
K. 51-1968/3 Verslag namens de commissie 25/11/2005
K. 51-1968/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/11/2005
K. 51-1968/6 Aanvullend verslag namens de commissie 1/12/2005
K. 51-1968/7 Artikel gewijzigd door de commissie 1/12/2005
K. 51-1968/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2005
3-1461/1 3-1461/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1968/1
25/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1968/3
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 50-61
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o7)
Integraal verslag nr. 173, p. 123-124
Doc. K. 51-1968/8
1/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1461/1 3-1461/1 (PDF)
20/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/2006   Bekendmaking (7553-7563)
24/2/2006   Erratum (10097)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2005 15 19/12/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/12/2005 0 19/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2006 13/2/2006 , blz 7553-7563
Errata
Op 24/2/2006 , blz 10097

Kruispuntbank van de wetgeving