S. 3-1459 Dossierfiche K. 51-2250

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie
Regering G. Verhofstadt II  

herintreding
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
reclassering
sociale integratie
werkgelegenheidsbeleid
coŲperatie
werkgelegenheidsbevordering
minimumbestaansinkomen
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie
schepping van werkgelegenheid
langdurige werkloosheid
werkgelegenheidsstatistiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1459/1 3-1459/1 (PDF) Wetsontwerp 30/11/2005
3-1459/2 3-1459/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/1/2006
K. 51-2250/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2006
K. 51-2250/2 Verslag namens de commissie 24/3/2006
K. 51-2250/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2005   Indiening Doc. 3-1459/1 3-1459/1 (PDF)
30/11/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o11) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/11/2005   Verzending naar commissie
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
11/1/2006   Bespreking
11/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
11/1/2006   Aanneming zonder amendering
11/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1459/2 3-1459/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2250/1
24/3/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2250/2
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 200, p. 28
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 202, p. 51
Doc. K. 51-2250/3
30/3/2006   Aanneming zonder amendering
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2006   Bekendmaking (33548-33559)
12/9/2006   Erratum (46334)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2006, 30/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2006 5/7/2006 , blz 33548-33559
Errata
Op 12/9/2006 , blz 46334

Kruispuntbank van de wetgeving