S. 3-1456 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met laag verbruik met een uitstoot van 105 tot 115 gram CO2 per kilometer op te trekken
Christian Brotcorne   

belastingaftrek
Protocol van Kyoto
minder vervuilend voertuig
vermindering van gasemissie
belasting van natuurlijke personen
verontreiniging door auto's
fiscale stimulans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1456/1 3-1456/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2005   Indiening Doc. 3-1456/1 3-1456/1 (PDF)
8/12/2005   Inoverwegingneming
8/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/12/2005   Verzending naar commissie
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
18/1/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/1/2006

Kruispuntbank van de wetgeving