S. 3-1453 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, teneinde de voorwaarden te preciseren waaronder cassatieberoep kan worden ingesteld
Clotilde Nyssens   

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
geestelijk gehandicapte
advocaat
hogere rechtspraak
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1453/1 3-1453/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2005   Indiening Doc. 3-1453/1 3-1453/1 (PDF)
1/12/2005   Inoverwegingneming
1/12/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
1/12/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving