S. 3-1445 Dossierfiche K. 51-1969

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds
Regering G. Verhofstadt II  

rijksbegroting
pensioenregeling
overheidsschuld
vergrijzing van de bevolking
Zilverfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1969/1 Wetsontwerp 25/7/2005
K. 51-1969/2 Amendementen 8/11/2005
K. 51-1969/3 Verslag namens de commissie 21/11/2005
K. 51-1969/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/11/2005
3-1445/1 3-1445/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1969/1
21/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1969/3
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 37-50
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-18/o29)
Integraal verslag nr. 171, p. 66-67
Doc. K. 51-1969/4
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1445/1 3-1445/1 (PDF)
1/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2006   Bekendmaking (14829-14830)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/11/2005 5 30/11/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/11/2005 0 30/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2005 14/3/2006 , blz 14829-14830

Kruispuntbank van de wetgeving