S. 3-1444 Dossierfiche K. 51-1954

Wetsontwerp houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea
Regering G. Verhofstadt II  

bestedingen voor gezondheid
oorlogsslachtoffer
oud-strijder
Tweede Wereldoorlog
gezondheidsverzorging
remgeld
Zuid-Korea
kosteloze medische verzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1954/1 Wetsontwerp 18/7/2005
K. 51-1954/2 Advies van de Raad van State 14/9/2005
K. 51-1954/3 Amendementen 8/11/2005
K. 51-1954/4 Verslag namens de commissie 21/11/2005
K. 51-1954/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2005
K. 51-1954/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/11/2005
3-1444/1 3-1444/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1954/1
12/8/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 12/10/2005 nr. 160 Bijlage p. 19
20/9/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1954/2
21/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1954/4
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 34-37
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 171, p. 66
Doc. K. 51-1954/6
24/11/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/12/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1444/1 3-1444/1 (PDF)
13/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/2006   Bekendmaking (6109-6111)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/11/2005 15 12/12/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/11/2005 0 12/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2006 6/2/2006 , blz 6109-6111

Kruispuntbank van de wetgeving