S. 3-1437 Dossierfiche K. 51-1911

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel
Regering G. Verhofstadt II  

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
duurzame mobiliteit
openbaar vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1911/1 Wetsontwerp 4/7/2005
K. 51-1911/2 Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-1911/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/11/2005
3-1437/1 3-1437/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/11/2005
3-1437/2 3-1437/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2005
3-1437/3 3-1437/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1911/1
8/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1911/2
17/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 169, p. 38-55
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-16/o1)
Integraal verslag nr. 170, p. 32-33
Doc. K. 51-1911/3
17/11/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2005   Overzending Doc. 3-1437/1 3-1437/1 (PDF)
18/11/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
22/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-11/o0) Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
Doc. 3-1437/3 3-1437/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/11/2005   Verzending naar commissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
14/12/2005   Aanneming zonder amendering
14/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1437/2 3-1437/2 (PDF)
22/12/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2006   Bekendmaking (12291)
30/3/2006   Erratum (18015)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2005 1/3/2006 , blz 12291
Errata
Op 30/3/2006 , blz 18015

Kruispuntbank van de wetgeving