S. 3-1435 Dossierfiche K. 51-1974

Wetsontwerp houdende afschaffing van de effecten aan toonder
Regering G. Verhofstadt II  

obligatie
effecten
belastingfraude
witwassen van geld
overheidslening
maatschappelijk kapitaal
bankdeposito
aandeel
vennootschapsrecht
geldmarkt
centrale bank
financiŽle voorschriften
terrorisme
Financial Services and Markets Authority
oprichting van een maatschappij
uitgifte van effecten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1974/1 Wetsontwerp 1/8/2005
K. 51-1974/2 Amendementen 8/11/2005
K. 51-1974/3 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-1974/4 Tekst verbeterd door de commissie 17/11/2005
K. 51-1974/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/11/2005
3-1435/1 3-1435/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
1/8/2005   Indiening Doc. K. 51-1974/1
8/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1974/3
17/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 170, p. 1-20
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-16/o20)
Integraal verslag nr. 170, p. 33-34
Doc. K. 51-1974/5
17/11/2005   Aanneming zonder amendering
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/28 3-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/11/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1435/1 3-1435/1 (PDF)
24/11/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2005   Bekendmaking (55488-55496)
6/2/2006   Erratum (6111)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2005 5 23/11/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2005 0 23/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/12/2005 23/12/2005 , blz 55488-55496
Errata
Op 6/2/2006 , blz 6111

Kruispuntbank van de wetgeving