S. 3-1426 Dossierfiche K. 51-2011

Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen met het oog op de toepassing van het Akkoord tussen de Belgian Office, Taipei en de Taipei Representative Office in Belgium tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 13 oktober 2004
Regering G. Verhofstadt II  

dubbele belasting
belastingovereenkomst
Taiwan
belastingvlucht
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2011/1 Wetsontwerp 3/10/2005
K. 51-2011/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2005
3-1426/1 3-1426/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2011/1
9/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 445
10/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 66-67
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o6)
Integraal verslag nr. 168, p. 76-77
Doc. K. 51-2011/2
10/11/2005   Aanneming zonder amendering
10/11/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/29 3-82/29 (PDF)
10/11/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/29 3-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1426/1 3-1426/1 (PDF)
22/11/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2005   Bekendmaking (55434-55461)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2005 5 21/11/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 15/11/2005 5 21/11/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/11/2005 0 21/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2005 23/12/2005 , blz 55434-55461

Kruispuntbank van de wetgeving