S. 3-1420 Dossierfiche K. 51-1940

Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
Regering G. Verhofstadt II  

justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
grensoverschrijdende samenwerking
slachtoffer
samenwerkingsovereenkomst
slachtofferhulp
Europese samenwerking
nationale uitvoeringsmaatregel
vergoeding
geweld
juridische samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1940/1 Wetsontwerp 12/7/2005
K. 51-1940/2 Erratum 28/7/2005
K. 51-1940/3 Verslag namens de commissie 24/10/2005
K. 51-1940/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/10/2005
3-1420/1 3-1420/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/10/2005
3-1420/2 3-1420/2 (PDF) Amendementen 9/11/2005
3-1420/3 3-1420/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2005
3-1420/4 3-1420/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/11/2005
3-1420/5 3-1420/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 24/11/2005
K. 51-1940/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/11/2005
K. 51-1940/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2005   Indiening Doc. K. 51-1940/1
13/10/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 164, p. 65
24/10/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1940/3
27/10/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 39-40
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 167, p. 52
Doc. K. 51-1940/4
27/10/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2005   Overzending Doc. 3-1420/1 3-1420/1 (PDF)
7/11/2005   Verzending naar commissie: Justitie
17/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+61/-0/o0) Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
Doc. 3-1420/5 3-1420/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/2005   Verzending naar commissie
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
9/11/2005   Bespreking
9/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
9/11/2005   Aanneming na amendering
9/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1420/3 3-1420/3 (PDF)
9/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1420/4 3-1420/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Overzending Doc. K. 51-1940/5
13/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 486
22/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 27-28
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 185, p. 49
Doc. K. 51-1940/6
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2006   Bekendmaking (5134-5136)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/10/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/11/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/11/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/2006 31/1/2006 , blz 5134-5136

Kruispuntbank van de wetgeving