S. 3-1419 Dossierfiche K. 51-1642

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 betreffende de bijdrage in de werkings-, pesoneels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2005
Regering G. Verhofstadt II  

kansspel
speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1642/1 Wetsontwerp 2/3/2005
K. 51-1642/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/10/2005
3-1419/1 3-1419/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1642/1
18/10/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 431
27/10/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 38-39
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 167, p. 52
27/10/2005   Aanneming zonder amendering Doc. K. 51-1642/2
  [S2] Behandeling door Senaat
28/10/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1419/1 3-1419/1 (PDF)
22/11/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2006   Bekendmaking (8964-8965)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/10/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/11/2005 15 21/11/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/11/2005 0 21/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2006 21/2/2006 , blz 8964-8965

Kruispuntbank van de wetgeving