S. 3-1414 Dossierfiche                  

Implementatie van de wetten van 5 augustus 1992 en 7 december 1998
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

politie

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2005   Indiening
23/11/2005   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comitť I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comitť I
23/11/2005   Verzending naar commissie
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Claude Marinower
23/11/2005   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Justitie
23/11/2005   Gedachtewisseling
met de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comitť I
Behandeling beŽindigd 23/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving