S. 3-1412 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om een belastingkrediet toe te kennen aan werknemers in de bouwsector
Pierre Chevalier   

belastingaftrek
bouwnijverheid
arbeidskrachten
belasting van natuurlijke personen
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1412/1 3-1412/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2005   Indiening Doc. 3-1412/1 3-1412/1 (PDF)
10/11/2005   Inoverwegingneming
10/11/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/11/2005   Verzending naar commissie
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving