S. 3-141 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is
Anne-Marie Lizin   

burgerlijk recht
islamitisch recht
migrerende vrouw
echtscheiding
gemengd huwelijk
islam
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-141/1 3-141/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2003   Indiening Doc. 3-141/1 3-141/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving