S. 3-1401 Dossierfiche K. 51-1762

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van Zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning
Regering G. Verhofstadt II  

burgerlijk recht
ongehuwd samenleven
huwelijk
zegelrecht
burgerlijk wetboek
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1762/1 Wetsontwerp 2/5/2005
K. 51-1762/2 Verslag namens de commissie 17/10/2005
K. 51-1762/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/10/2005
K. 51-1762/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/10/2005
3-1401/1 3-1401/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1762/1
17/10/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1762/2
20/10/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 31-34
20/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o17)
Integraal verslag nr. 166, p. 55
Doc. K. 51-1762/4
20/10/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/10/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/11/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1401/1 3-1401/1 (PDF)
15/11/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2005   Bekendmaking (55487-55488)
23/1/2006   Erratum (3673)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/10/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/10/2005 0 14/11/2005
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/10/2005 15 14/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2005 23/12/2005 , blz 55487-55488
Errata
Op 23/1/2006 , blz 3673

Kruispuntbank van de wetgeving