S. 3-1397 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot invoeging van een artikel 104bis in hetzelfde wetboek, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen
Annemie Van de Casteele   

belastingaftrek
gift
consumentenvoorlichting
boekhouding
inkomstenbelasting
niet-gouvernementele organisatie
non-profitsector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1397/1 3-1397/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/10/2005
3-1397/2 3-1397/2 (PDF) Amendementen 8/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2005   Indiening Doc. 3-1397/1 3-1397/1 (PDF)
27/10/2005   Inoverwegingneming
27/10/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/10/2005   Verzending naar commissie
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
18/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Hoorzitting met de heer Erik Todts, voorzitter van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw
18/1/2006   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Piret, voorzitter AMADE vzw (Wereldvereniging Hulp aan Kinderen)
18/1/2006   Hoorzitting met de heer Jean Reynaert, directeur van Coprogram vzw, Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking
18/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Pascale Blaes, Belgische Federatie tegen Kanker vzw
18/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Solange Orrego van Acodev asbl
18/1/2006   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Hoorzitting met de heer Jan-Franco Piccin, FOD FinanciŽn
6/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/1/2006, 29/3/2006, 8/11/2006, 6/12/2006, 13/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving